جلیل قره داغلی

استاد جلیل قره داغلی

تدریس دروس دوم دبیرستان-تدریس دروس کارشناسی برق

تدریس دروس ریاضی-فیزیک-شیمی-آمار دوم دبیرستان -تدریس دروس کارشناسی برق(بررسی سیتم های قدرت-تولیدو نیروگاه-حفاظت و رله-ریاضی 1و2-فیزیک 1و2)

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ماشین های الکتریکی 1 و 2 الکترونیک مدارهای الکتریکی 1 و 2 ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 فیزیک عمومی 2 فیزیک عمومی 1 حسابان آمار و مدلسازی دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

شهریار - تهران کرج - البرز

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

نظرات شاگردان