یحیی قنبرپور

استاد یحیی قنبرپور

تدریس آمار کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی

تدریس آمار در کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی بصورت عمومی و خصوصی تدریس ریاضی در سطوح پایه و دبیرستان تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه و پروژه های آماری کارشناس ارشد آمار ریاضی از دانشگاه تربیت مدرس و مدرس دانشگاههای پیام نور آزاد و جامع علمی کاربردی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

تیوری احتمالات و کاربرد آن سری های زمانی رگرسیون آمار در شهرسازی آمار و احتمال در اپتیک ریاضی گسسته حسابان جبر و احتمال ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی آمار ریاضی محاسبات آماری آمار و احتمالات کنکور کارشناسی ارشد آمار آمار بیزی آمار و مدلسازی دبیرستان کنترل کیفیت آماری ریاضی حسابداری ریاضی نهم به دهم تیزهوشان (مدارس برتر) ریاضی نهم دبیرستان ریاضی هشتم دبیرستان ریاضی هفتم دبیرستان ریاضی 1 و 2 ریاضی پایه جبر و احتمال کنکور سراسری آمار و مدلسازی کنکور سراسری ریاضی عمومی 1 ریاضی عمومی 2 روش تحقیق اقتصاد سنجی فرآیند تصادفی نمونه گیری روش های ناپارامتری حساب دیفرانسیل و انتگرال

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


دارای تجربه تدریس در آموزشگاه های:

  • 3 سال تدریس در دانشگاه پیام نور خوی
  • 3 سال تدریس در دانشگاه پیام نور مرند
  • 4 سال تدریس در مرکز آموزشهای کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
  • 3 سال تدریس در کانون کارگزاران بورس

تدریس آمار در کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی بصورت عمومی و خصوصی<br /> تدریس ریاضی در سطوح پایه و دبیرستان<br /> تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه و پروژه های آماری<br /> کارشناس ارشد آمار ریاضی از دانشگاه تربیت مدرس و مدرس دانشگاههای پیام نور آزاد و جامع علمی کاربردی<br /> <br />

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد آمار از دانشگاه تربیت مدرس 1382 تا 1385

افتخارات تحصیلی

  • تدریس دوره های آمار در کانون کارگزاران بورس
  • تدریس در آموزشهای مدیریتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
  • مدرس دانشگاه پیام نور

نظرات شاگردان