استاد یحیی قنبرپور

 • کارشناسی ارشد آمار از دانشگاه تربیت مدرس
 • افتخار تحصیلی: تدریس دوره های آمار در کانون کارگزاران بورس
 • تدریس در دانشگاه پیام نور خوی به مدت 3 سال

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دارای تجربه تدریس در آموزشگاه های:

 • 3 سال تدریس در دانشگاه پیام نور خوی
 • 3 سال تدریس در دانشگاه پیام نور مرند
 • 4 سال تدریس در مرکز آموزشهای کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • 3 سال تدریس در کانون کارگزاران بورس

تدریس آمار در کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی بصورت عمومی و خصوصی<br /> تدریس ریاضی در سطوح پایه و دبیرستان<br /> تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه و پروژه های آماری<br /> کارشناس ارشد آمار ریاضی از دانشگاه تربیت مدرس و مدرس دانشگاههای پیام نور آزاد و جامع علمی کاربردی<br /> <br />


مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد آمار از دانشگاه تربیت مدرس 1382 تا 1385

افتخارات تحصیلی

 • تدریس دوره های آمار در کانون کارگزاران بورس
 • تدریس در آموزشهای مدیریتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • مدرس دانشگاه پیام نور