استاد مجتبی قامتی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه علم و صنعت ایران

افتخارات تحصیلی

  • دانش اموخته ممتاز در مقطع کارشناسی در دانشگاه علم و صنعت ایران
  • تدریس خصوصی چندین دوره فیزیک دبیرستان
  • استاد یار دروس عملیات واحد و نرم افزار hysys به مدت سه ترم