میلاد غفاری

استاد میلاد غفاری

تدریس خصوصی دروس ادبیات مقطع راهنمایی و دستور زبان فارسی، عروض و قافیه و علوم ادبی (شامل معانی و بیان، بلاغت و فنون ادبی ، ارایه های ادبی)زبان انگلیسی دوره راهنمایی و دبیرستان

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ادبیات فارسی سوم دبیرستان علوم انسانی آرایه های ادبی ادبیات فارسی دوم دبیرستان ادبیات فارسی سوم دبیرستان ادبیات فارسی پیش دانشگاهی

شهرهای تدریس

رباطکریم - تهران تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه شهید بهشتی

نظرات شاگردان