استاد کاظم پورقدمیاری

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

رتبه برتر دو دوره کنکور ریاضی وتجربی با دو سال سابقه تدریس <br /> تدریس برای مبحث درخواستی هم انجام مشود<br /> همچنین شما میتوانید سوالات خود را از طرق پیام مطرح کنید


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت ایران

افتخارات تحصیلی

  • رتبه 500 ریاضی و900 تجربی در سال های 89و و 94