محدثه گرامی

استاد محدثه گرامی

تدریس خصوصی زیست و شیمی دبیرستان توسط دانشجوی دکترای بیماری شناسی گیاهی، دانشجوی ممتاز دانشکده در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان زیست شناسی و آزمایشگاه 1 زیست شناسی و آزمایشگاه 2

شهرهای تدریس

گناباد - خراسان رضوی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی کشاورزی از دانشگاه فردوسی مشهد

نظرات شاگردان