استاد سمیه گاراژیان

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه فردوسی مشهد

افتخارات تحصیلی

  • تدریس در دانشگاه های علوم پزشکی و دولتی
  • تدریس در موسسات علمی آزاد
  • رابط فرهنگی کمیته امداد
  • ارایه چند مقاله در زمینه نانو مواد در کنفرانس های ملی
  • ارایه پایان نامه یر زمینه ساخت نانو مواد و لایه نازک یر مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه فردوسی مشهد