فاطمه سلیمانی

استاد فاطمه سلیمانی

تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک دبیرستان و دروس مهندسی برق

تدریس خصوصی در دروس ریاضی فیزیک دبیرستان در رشته های ریاضی، تجربی و علوم انسانی و دروس مهندسی برق توسط دانش آموخته مقطع فوق لیسانس در رشته ی مهندسی برق در مشهد

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

مدارهای الکتریکی 1 و 2 مدارهای منطقی ریاضی هشتم دبیرستان ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 فیزیک سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه لرستان

نظرات شاگردان