استاد مصطفی فتوحی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

فارغ التحصیل دوره کارشناسی رشته مهندسی شیمی از دانشگاه امیرکبیر<br /> فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی از دانشگاه فردوسی مشهد


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه فردوسی مشهد