مصطفی فتوحی

استاد مصطفی فتوحی

تدریس خصوصی دروس ریاضیات، فیزیک و شیمی و دروس تخصصی دوره کارشناسی مهندسی شیمی توسط فارغ التحصیل دانشگاه امیرکبیر

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی سینتیک و طرح راکتور کنترل فرآیندها انتقال جرم ترمودینامیک موازنه انرژی و مواد آشنایی با مهندسی شیمی انتقال حرارت شیمی کنکور سراسری فیزیک کنکور سراسری ریاضی کنکور سراسری شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


فارغ التحصیل دوره کارشناسی رشته مهندسی شیمی از دانشگاه امیرکبیر<br /> فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی از دانشگاه فردوسی مشهد

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه فردوسی مشهد

نظرات شاگردان