استاد فایزه خطیبی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

Faeze Khatibi<br /> Electronics Engineer​ <br /> M.Sc. Student of Biomedical Engineering Faculty,<br /> Amirkabir University of Technology<br /> Tehran, Iran<br /> <br /> <br /> <br />


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)