فایزه خطیبی

استاد فایزه خطیبی

تدریس دروس مهندسی الکترونیک ، الکترونیک .و مدارهای الکتریکی 1و2 با 3 سال سابقه حل تمرین بودن، تدریس دروس پایه دبیرستان با بهترین روش تدریس

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

الکترونیک الکترومغناطیس مدارهای الکتریکی 1 و 2 مدارهای الکترونیکی

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


Faeze Khatibi<br /> Electronics Engineer​ <br /> M.Sc. Student of Biomedical Engineering Faculty,<br /> Amirkabir University of Technology<br /> Tehran, Iran<br /> <br /> <br /> <br />

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

نظرات شاگردان