خانم فیروزنیا

استاد خانم فیروزنیا

تدریس ویژه دانشجویان و دانش آموزان دختر توسط مدرس خانم (متاهل) دانشجوی دکترای ریاضی با 4 سال سابقه: دروس ریاضی ابتدایی، متوسطه، دبیرستان، پیش دانشگاهی، کارشناسی، کارشناسی ارشد ، دکترای جبر جابجایی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

گراف توابع مختلط حل عددی معادلات دیفرانسیل نظریه اعداد مبانی منطق و نظریه مجموعه ها توپولوژی عمومی معادلات دیفرانسیل آمار ریاضی جبر خطی آنالیز عددی مبانی آنالیز عددی مبانی ماتریس ها و جبرخطی محاسبات عددی آمار و احتمالات آمار و مدلسازی دبیرستان مبانی هندسه هندسه تحلیلی و جبر خطی هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی مهندسی مبانی ریاضی جبر آنالیز ریاضی هندسه جبری مقدماتی جبرخطی عددی ریاضی گسسته حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان جبر و احتمال ریاضی کنکور سراسری ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 کنکور کارشناسی ارشد ریاضی ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

آمل - مازندران تهران - تهران محمودآباد - مازندران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا ریاضیات و کاربردها از دانشگاه خوارزمی تهران

نظرات شاگردان