استاد بهروز فریدون نژاد

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • دانش آموخته رتبه اول در دوره کارشناسی
  • دانشجوی استعداد درخشان در دوره کارشناسی
  • راهیابی به مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی
  • تحصیل همزمان در دو رشته در دوره کارشناسی
  • حایز شرایط استفاده از جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در دوره دکتری