فاضل وارسته

استاد فاضل وارسته

تدریس خصوصی در منزل

تدریس خصوصی تحقیق در عملیات توسط فارغ التحصیل مهندسی صنایع - تدریس خصوصی تحقیق در عملیات / پژوهش عملیاتی تحقیق 1 تحقیق 2 تحقیق در عملیات پیشرفته تصمیم گیری چند معیاره ویژه دانشجویان تمامی رشته ها

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

پژوهش در عملیات 1 و 2 تحقیق در عملیات

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان