فاضل تفت

استاد فاضل تفت

خودتان به خودتان یادبدهید

مدرس امیر کبیر، مدرس دروس دبیرستان، ریاضی و فیزیک

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی مهندسی فیزیک عمومی 1 آمار و مدلسازی دبیرستان معادلات دیفرانسیل فیزیک کنکور سراسری ریاضی عمومی 2 هندسه سوم دبیرستان هندسه دوم دبیرستان ریاضی عمومی 1 فیزیک سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان ریاضی کنکور سراسری حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک مهندسی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

نظرات شاگردان