استاد فاطمه واله

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

افتخارات تدریس

  • نزدیک 2 سال است که پیوسته به شاگردم تدریس میکنم و رضایت داشته و پیشرفت تحصیلی قابل ملاحظه ای داشته.

کارشناس الکترونیک از دانشگاه فردوسی مشهد دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد سابقه 4 سال تدریس خصوصی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه فردوسی مشهد 1389 تا 1392
  • کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی از دانشگاه فردوسی مشهد 1394 تا 1396

افتخارات تحصیلی

  • سابقه تدریس فیزیک و ریاضی دبیرستان و ریاضی عمومی 1 رتبه 2700 کنکور سراسری ریاضی فیزیک
  • درصد عربی در کنکور 88: 100 درصد
  • معدل الف در دوره ارشد دانشگاه فردوسی