فتح اله احمدی

استاد فتح اله احمدی

تدریس خصوصی زیست شناسی تقویتی و کنکور ، ژنتیک و بیوشیمی توسط دانشجوی دکترای بیوتکنولوژی دانشگاه تهران

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زیست شناسی کنکور سراسری

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا بیوتکنولوژی از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان