استاد مینا جعفری

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گیاهان دارویی، با معدل18از دانشگاه گاستان


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان