فاطمه سلطانلو

استاد فاطمه سلطانلو

تدریس خصوصی فیزیک و هندسه دبیرستان توسط فارغ التحصیل دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)..

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

قزوین - قزوین

سوابق و افتخارات تدریس


فارالتحصیل از دانشگاه بین الملل امام خمینی(ره) در رشته فیزیک و توانایی تدریس در درس های فیزیک و هندسه دبیرستان را دارم هزینه تدریس با توافق ذانش پژوهان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی فیزیک از دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین

نظرات شاگردان