استاد فاطمه سلطانلو

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

فارالتحصیل از دانشگاه بین الملل امام خمینی(ره) در رشته فیزیک و توانایی تدریس در درس های فیزیک و هندسه دبیرستان را دارم هزینه تدریس با توافق ذانش پژوهان


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی فیزیک از دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین