فرزاد نظری شیروان

استاد فرزاد نظری شیروان

تدریس نکات کنکوری و فوق سریع برای حل سخت ترین مباحث فیزیک کنکور از جمله خازن، مقاومت،نوسان، موج های مکانیکی و،،، آمادگی جهت امتحانات نهایی.سابقه تدریس در موسسات قلمچی، گاج، علوی، دلتاو،،،

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان فیزیک کنکور سراسری

شهرهای تدریس

بجنورد - خراسان شمالی شیروان - خراسان شمالی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی فیزیک از دانشگاه بجنورد

نظرات شاگردان