استاد حسین مهرانی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دبیر رسمی با 20 سال سابقه در زمینه ریاضی و کامپیوتر دارای دو مدرک ریاضی و کامپیوتر


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه تربیت مدرس