استاد فرزاد فرسوده

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه سمنان

افتخارات تحصیلی

  • 21 سال سابقه تدریس در آموزش و پرورش - سابقه تالیف کتاب کمک آموزشی - کسب 100 درص قبولی در امتحانات نهایی - تدریس در مدارس نمونه دولتی،عادی و غیر انتفاعی