استاد فرزاد داوردوست

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

استاد دانشگاه آزاد و سراسری<br /> سابقه ی 5 سال سابقه ی تدریس دروس تخصصی مهندسی شیمی جهت آمادگی کنکور کارشناسی ارشد و آمادگی جهت امتحانات


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • لیسانس: دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهرانارشد: صنعتی شریف تهراندکتری: صنعتی سهندرتبه ارشد: 26رتبه دکتری: 21مقالات متعدد داخلی و خارجی و ISI