فرخ تارپودی

استاد فرخ تارپودی

تدرس فیزیک دبیرستان و دروس دانشگاهی مرتبط و مشترک با مهندسی مکانیک توسط رتبه برتر کنکور سراسری و رتبه برتر المپیاد کشوری مکانیک، رتبه اول کارشناسی مهندسی مکانیک و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

طراحی مبدل های حرارتی نیروگاه ها طراحی اجز ا 1 و 2 مقاومت مصالح استاتیک استاتیک و مقاومت مصالح جبر و احتمال ریاضی عمومی 2 کنکور کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک کنترل اتوماتیک انتقال حرارت سیستم های انتقال آب مکانیک سیالات ترمودینامیک ریاضی عمومی 1 حسابان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان فیزیک مکانیک عربی نهم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان فیزیک کنکور سراسری فیزیک عمومی 1 فیزیک پیش دانشگاهی فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تبریز - آذربایجان شرقی تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • دانشجوی رتبه برتر کارشناسی ارشد
  • رتبه اول کارشناسی مکانیک
  • رتبه برتر المپیاد مکانیک
  • رتبه برتر کنکور سراسری
  • شاگرد اول دوران دبیرستان و پیش دانشگاهی

نظرات شاگردان