فایقه سحرخیزروشندل

استاد فایقه سحرخیزروشندل

دانشجوی دکترا مدیریت صنعتی

تدریس در دروس تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی) و مدیریت تولید و ریاضی گروههای مدیریت و حسابداری با سابقه تدریس در دانشگاه پیام نور و غیرانتفاعی و خصوصی و موسسات آموزشی از سال 1387 تا کنون

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

اصول مدیریت و تیوری سازمان تحقیق در عملیات

شهرهای تدریس

آستانه اشرفیه - گیلان سیاهکل - گیلان لنگرود - گیلان لاهیجان - گیلان رشت - گیلان تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مدیریت صنعتی از دانشگاه آزاد اسلامی

نظرات شاگردان