استاد فرید رضوانی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دانشجوی فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان، دارای رتبه های علمی و المچیادی در دوران دانش آموزی، دارای مهارت بالا در ریاضیات و فیزیک، <br /> مهارت در پرورش قوه ی انتزاع دانش آموزان<br /> آنچه که در یادگیری اهمیت بالا دارد تخیل و نتزاع است


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی فیزیک از دانشگاه صنعتی اصفهان