استاد فریدالدین رضایی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

استخدام رسمی آموزش و پرورش ..<br /> تدریس جذاب و مفهومی ریاضی <br /> <br />


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه اصفهان