استاد فرید فروزان

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

فرید فروزان . متولد 75 .


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شاهرود

افتخارات تحصیلی

  • سایت نامبروان که در پیوند ها ثبت شده است
  • faridfr.ir
  • nu1.ir
  • webran.ir
  • طراحی سایت های متعدد