فریده طهماسب نیا

استاد فریده طهماسب نیا

تدریس ریاضی تمام مقاطع توسط مدرس با تجریه و اخذ مرک کارشناسی ارشد از دانشگاه صنعتی سهند

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

هندسه تحلیلی و جبر خطی جبر و احتمال ریاضی عمومی 2 حسابان هندسه سوم دبیرستان هندسه دوم دبیرستان ریاضی عمومی 1 حساب دیفرانسیل و انتگرال ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تبریز - آذربایجان شرقی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه صنعتی سهند

نظرات شاگردان