استاد فرهنگ فتاحی

  • کارشناسی ارشد جغرافیا از دانشگاه تهران
  • تدریس در آموزشگاه فن آوران دوران به مدت 1 سال

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دارای تجربه تدریس در آموزشگاه های:

  • 1 سال تدریس در آموزشگاه فن آوران دوران
  • 1 سال تدریس در آموزشگاه تهران صنعت

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد جغرافیا از دانشگاه تهران 1389 تا 1391