فرهنگ فتاحی

استاد فرهنگ فتاحی

مجموعه علوم جغرافیایی و محیطی

جغرافیای عمومی ، GIS ، اقلیم شناسی ، برنامه ریزی محیطی ، گردشگری ، مخاطرات محیطی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

کارتوگرافی هیدرولوژی تاریخ و جغرافیا کنکور سراسری جغرافیا پیش دانشگاهی جغرافیا 2

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد جغرافیا از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان