استاد فرهاد نوری ز اده

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

افتخارات تحصیلی

  • مدرس ومترجم زبان انگلیسیدانشجوی ممتاز مقطع کارشناسیمولف جزوات آموزش زبان نوری زادهتالیف وگرد آوری بیش از 30 جزوه در باب آموزش نگارش آکادمیکگذراندن TTCدر آموزش زبانآشنایی نسبی با زبان فرانسهتسلط به روش های مدرن تدریسدارای مدرک حرفه ای IC