فرهاد فرنوش

استاد فرهاد فرنوش

تدریس خصوصی زبان انگلیسی دبیرستان و راهنمایی زیر نظر مدرس و مترجم با سابقه و عضو انجمن مترجمان ایران و دارای کتاب های متنوع ترجمه شده و پرفروش در بازار کتاب

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زبان انگلیسی دوم دبیرستان انگلیسی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


من ، فرهاد فرنوش کارشناس ارشد هنرهای نمایشی.. سال هاست که به تحصیل و تدریس رشته زبان انگلیسی می پردازم. اینجانب عضو انجمن مترجمان ایران هستم و عناوین متنوعی از کتاب های مختلف را ترجمه کرده ام که در بازار کتاب موجود می باشد

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه تربیت مدرس

افتخارات تحصیلی

  • دارای سابقه تدریس زبان انگلیسی
  • عضو انجمن مترجمان ایران
  • دارای کتاب های مختلف ترجمه شده

نظرات شاگردان