فرهاد هاشمی

استاد فرهاد هاشمی

  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی مالک اشتر
  • معلم رسمی آموزش و پرورش
  • افتخار تدریس: معلم نمونه منطقه
  • افتخار تحصیلی: نوشتن کتاب تکنولوژی تولید شکلات