مهدیه راهزانی

استاد مهدیه راهزانی

تدریس خصوصی دروس ریاضی و فیزیک دبیرستان وهمچنین تدریس دروس پایه و تخصصی رشته مهندسی برق و مخابرات توسط دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات دانشگاه شاهد

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی کنکور سراسری امواج آنتن کنترل صنعتی فیزیک عمومی 2 الکترونیک سیستم های کنترل خطی سیگنال ها و سیستم ها الکترومغناطیس مدارهای الکتریکی 1 و 2 مدارهای الکترونیکی ریاضی مهندسی معادلات دیفرانسیل فیزیک عمومی 1 کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق فیزیک کنکور سراسری حسابان هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی آمار و مدلسازی دبیرستان

شهرهای تدریس

اراک - مرکزی

سوابق و افتخارات تدریس


دانشحوی مهندسی مخابرات میدان دانشگاه شاهد تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه شاهد

نظرات شاگردان