استاد فرح ازاده

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدرس باتجربه و دلسوز و متهد که اگر دانش آموزی را بپذیرم نتیجه ای عالی خواهد گرفت،<br /> بطوریکه در سال های دانشگاه از زبان انگلیسی بی نیاز می شود


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی شیمی از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • فقط داوطلبان خانم. تماس بگیرند متشکرم