یوسف فراهانی

استاد یوسف فراهانی

تدریس دوره های مهندسی صنایع، مدیریت اجرایی شامل: 1- دوره جامع کنترل کیفیت، 2- دوره جامع تضمین کیفیت، 3- دوره امور اداری، 4- دوره منابع انسانی و ...

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی اقتصاد و مدیریت صنعتی کنترل کیفیت مواد غذایی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت و اقتصاد (MBA)

شهرهای تدریس

رباطکریم - تهران ری - تهران کاشان - اصفهان ساوه - مرکزی قم - قم اراک - مرکزی تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


مهندس و مدیر در حوزه ریخته گری، مشاور ارشد کسب و کار، منابع انسانی و بهره وری

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه اراک

افتخارات تحصیلی

  • بررسی تاثیر عناصر آمیزه بازاریابی از نگاه مشتریان بر ارزش ویژه‌ی برند: (مطالعه موردی فروشگاه های زنجیره ای کاله)
  • 3- مشاور شرکت پی بنیان ایستا در پیاده سازی الزامات استاندارد ISO 17025 و اخذ تایید آزمایشگاه همکار اداره استاندارد
  • مشاور شرکت حمل و نقل شباهنگ در حوزه جذب مشتریان و تبلیغات میدانی، 1391
  • مترجم کتاب Operation Management
  • سر ممیز رسمی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 با تایید IRCA از NIGEL BAUER & ASSOCIATES انگلستان

نظرات شاگردان