دنیا فخاری

استاد دنیا فخاری

تدریس خصوصی و گروهی زیست شناسی دبیرستان و پیش دانشگاهی به همراه تست و نکات کنکوری همچنین با مشاوره تحصیلی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زیست شناسی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد زیست شناسی از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان