فاطمه کاظمی مریدانی

استاد فاطمه کاظمی مریدانی

  • کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه غیرانتفاعی

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید