استاد فرزاد آقازاده

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف
  • افتخار تحصیلی: رتبه 56 کنکور سراسری و رتبه 10 کنکور آزاد
  • تدریس در دبیرستان ادب به مدت 1 سال