محمد ایتیوند

استاد محمد ایتیوند

فقط به صورت تقویتی با کیفیت عالی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

رسم فنی و نقشه کشی ساختمان فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان ریاضی عمومی 1 ریاضی گسسته حساب دیفرانسیل و انتگرال جبر و احتمال هندسه تحلیلی و جبر خطی معادلات دیفرانسیل هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

شهریار - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان