استاد عماد اعتمادی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • دکترا حقوق از دانشگاه آزاد اسلامی

افتخارات تحصیلی

  •  استاد دانشگاه جامع علمی کاربردی و و مدرس دوره های حقوقی در آکادمی سازمان ورزشی شهرداری تهران
  •  مدرس و مشاور مدارس و آموزشگاه های برتر تهران ( ابوریحان ، فرهنگ دولتی ، شهید بهشتی ، 14 معصوم ، علوی ، قلم چی و...)