استاد اسماعیل مخلصی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی فیزیک از دانشگاه شیراز 1389 تا 1392
  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف 1393 تا 1395

افتخارات تحصیلی

  • رتبه 70 کنکور ارشد فیزیک
  • رتبه 70 دکترا