عصمت سوداگر

استاد عصمت سوداگر

تدریس مفهومات با قدرت بیان عالی

کلیه مفاهیم مربوط به شیمی دبیرستلن و دانشگاه با قدرت بیان و تسلط بالا ارایه می شود.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی شیمی عمومی شیمی پیش دانشگاهی شیمی سوم دبیرستان شیمی آلی شیمی دوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


کلیه مقاطع تحصیلی را در بهترین دانشگاه های ایران در رشته شیمی تحصیل نموده ام و علاوه بر این مدتی برای انجام کارهای تحقیقاتی به دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا اعزام شده بودم.

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا شیمی از دانشگاه تربیت مدرس

نظرات شاگردان