استاد عصمت سوداگر

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

کلیه مقاطع تحصیلی را در بهترین دانشگاه های ایران در رشته شیمی تحصیل نموده ام و علاوه بر این مدتی برای انجام کارهای تحقیقاتی به دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا اعزام شده بودم.


مدارک تحصیلی

  • دکترا شیمی از دانشگاه تربیت مدرس