استاد علی اسماعیلیان

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

تدریس بنده، صرفا در طول زمان جلسه آموزش نیست بلکه با راهنمایی و تمرین مناسب، شما را برای امتحان پایانی، به معنای واقعی آماده خواهم کرد.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • کسب معدل بالا در بین دانشجویان دانشگاه تهران
  • کسب رتبه برتر در کنکور کارشناسی ارشد و کارشناسی