اسماعیل افشاری

استاد اسماعیل افشاری

تدریس دروس فیزیک دانشگاهی و دبیرستان، رتبه برتر کنکور ارشد ورتبه 4 المپیاد فیزیک علمی دانشجویی کشور سال 89، تدریس دروس فیزیک پایه در دانشگاه، تدریس در موسسه خصوصی مدرسان شریف و ماهان

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک عمومی فیزیک عمومی 1 فیزیک عمومی 2 فیزیک مدرن فیزیک حالت جامد فیزیک الکتریسیته و مغناطیس فیزیک پیش دانشگاهی کنکور کارشناسی ارشد فیزیک مهندسی کنکور کارشناسی ارشد فیزیک فیزیک جدید 1 و 2 فیزیک پلاسما فیزیک دوم دبیرستان ریاضی فیزیک 1 و 2 فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک مهندسی از دانشگاه شهید بهشتی

افتخارات تحصیلی

  • رتبه برتر کنکور ارشد ورتبه 4 المپیاد فیزیک علمی دانشجویی کشور سال 89، تدریس دروس فیزیک پایه در دانشگاه، تدریس در موسسه خصوصی مدرسان شریف و ماهان

نظرات شاگردان