استاد اسمعیل خالدیان

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دارای تجربه تدریس در آموزشگاه های:

  • 2 سال تدریس در علمی کاربردی
  • 2 سال تدریس در دانشگاه فنی حرفه ای

افتخارات تدریس

  • تدریس همراه تست
  • تدریس بصورت نکته ای

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی شیمی (محض و کاربردی) از دانشگاه بوعلی سینا همدان 1382 تا 1387
  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه ایلام 1387 تا 1389
  • دکترا شیمی از دانشگاه لرستان 1392 تا 1396

افتخارات تحصیلی

  • دارای یک سال سابقه تدریس در دانشگاه