زهره اسکندرلو

استاد زهره اسکندرلو

تدریس مفهومی ریاضی و فیزیک دبیرستان توسط کارشناس واحد علمی خانه ریاضی تهران. تدریس دروس تخصصی رشته ریاضی محض توسط کارشناس ارشد رشته هندسه.برای اطمینان از کیفیت ارایه مطالب جلسه اول رایگان برگزار میشود

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی کنکور سراسری معادلات دیفرانسیل ریاضی سوم دبیرستان توپولوژی عمومی ریاضی گسسته هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان مبانی منطق و نظریه مجموعه ها آنالیز ریاضی آمار و احتمالات حسابان آمار و مدلسازی دبیرستان هندسه تحلیلی و جبر خطی مبانی هندسه مبانی ریاضی ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 ریاضی دوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی توابع مختلط جبر مبانی ماتریس ها و جبرخطی جبر و احتمال حساب دیفرانسیل و انتگرال

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


لازم به ذکر است که صرفا دانش پژوه خانم می پذیرم و محل برگزاری کلاس ها نیز منزل شخصی واقع در افسریه می باشد .

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه قم

افتخارات تحصیلی

  • ارایه کلاس های حل تمرین در دانشگاهدارای مدرک پایان دوره از موسسه زبان گویش

نظرات شاگردان