استاد زهره اسکندرلو

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

لازم به ذکر است که صرفا دانش پژوه خانم می پذیرم و محل برگزاری کلاس ها نیز منزل شخصی واقع در افسریه می باشد .


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه قم

افتخارات تحصیلی

  • ارایه کلاس های حل تمرین در دانشگاهدارای مدرک پایان دوره از موسسه زبان گویش