ابراهیم اشراقی

استاد ابراهیم اشراقی

تدریس خصوصی زبان عمومی و گرامر

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زبان انگلیسی (عمومی)

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان