الیار شارع فام آذر

استاد الیار شارع فام آذر

موارد تدریس: ریاضیات دبیرستان و دروس ریاضی عمومی 1 و 2 دانشگاه معادلات دیفرانسیل و ریاضی مهندسی برای تمام رشته های مهندسی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

انتقال حرارت مکانیک سیالات ترمودینامیک ریاضی کنکور سراسری جبر و احتمال حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان آمار و مدلسازی دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه آزاد اسلامی

نظرات شاگردان