الهام شاهخواه

استاد الهام شاهخواه

تدریس دروس نام برده با بهترین کیفیت جلسه اول رایگان،درصورت تمایل جلسات ادامه پیدا خواهدکرد!قضاوت با شما...

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان حسابان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

زاهدان - سیستان و بلوچستان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه سیستان و بلوچستان

نظرات شاگردان