عرفان آقابزرگ

استاد عرفان آقابزرگ

  • دانشجوی کارشناسی مهندسی پلیمر از دانشگاه صنعتی اصفهان
  • تدریس در دانشگاه صنعتی اصفهان به مدت 1 سال

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید